Loading...

اگر فرزندی دارید، با این مشکل مواجه شده‎‎‎‎‎‎‎‎‎اید که وسایلی مانند اسباب‎‎‎‎‎‎‎‎‎بازی‎‎‎‎‎‎‎‎‎های کودک وجود دارند که نمی‎‎‎‎‎‎‎‎‎توان آن‎‎‎‎‎‎‎‎‎ها را در کمد گذاشت یا در خانه رها کرد. کودک با این وسایل هر لحظه مشغول است و باید به‎‎‎‎‎‎‎‎‎سرعت در جایی جمع شوند. زنبیل لیمون، این کار را برای شما انجام می‎‎‎‎‎‎‎‎‎دهد. می‎‎‎‎‎‎‎‎‎توانید آن را در گوشه اتاق کودک بگذارید و بعد از بازی، وسایل کودک را در آن قرار دهید و یا به او یاد دهید که بعد از استفاده، همه را در جای خود قرار دهد. بیشترین وسایلی که در منزل با آن‎‎‎‎‎‎‎‎‎ها سروکار داریم، وسایلی هستند که کمترین اهمیت را به آن‎‎‎‎‎‎‎‎‎ها می‎‎‎‎‎‎‎‎‎دهیم اما بیشترین کاربرد را برای ما دارند. وسایل آشپزخانه و خانه الزاماً باید آن‎‎‎‎‎‎‎‎‎قدر مرغوب باشند که بتوانند اولاً مدت‎‎‎‎‎‎‎‎‎زمان زیادی را برای ما کار کنند زیرا دائماً در حال استفاده از آن‎‎‎‎‎‎‎‎‎هاییم و در ثانی، بهداشتی باشند چون با بهداشت خانواده سروکار دارند. 

نظرات
    ارسال نظر
    برگشت به بالا